«Nå kan jeg sette ord på hvorfor jeg ikke husker avtaler»

Erlend Myhre (25) og Siri Knutsen (41) fikk diagnosen AD/HD i voksen alder. For begge ble det vendepunktet til et bedre liv.