- Provosert av NSB

Fjerninga av trekøyskupéar i nattoga frå komande sundag provoserer Ensliges Landsforbund. NSB avviser problemstillinga.