Stanset adopsjon av funksjonshemmet barn

Da det viste seg at et nyfødt barn var funksjonshemmet, satte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet foten ned for adopsjon.