Millionbot etter dødseksplosjon

Eit Rogaland-firma er av Økokrim ilagt ei bot på 1,2 millionar kroner etter at ein arbeidar omkom i eksplosjon.