Tannlegen kan avsløre overgrep mot barn

Nordiske barneombud vil innskjerpe tannlegers rapporteringsplikt ved mistanke om overgrep mot barn. Altfor få oppfyller denne plikten i dag, mener ombudene.