Røyking farligst for kvinner

Kvinnelige røykere er mer utsatt for lungeskader enn menn, viser ny studie fra UiB.