- Grovere mishandling av dyr

Dramatisk økning i antall mishandlede dyr i sommer.