- 4000 utlendinger skal sendes ut av Norge

For å få ned tallet på asylsøkere vil regjeringen sende 4000 personer som oppholder seg ulovlig i Norge, ut av landet før året er omme.