15 milliarder til skolebygg og svømmeanlegg

Regjeringen tilbyr kommuner og fylkeskommuner rentefrie lån til rehabilitering, nybygg og svømmeanlegg.