Norsk ambassadør beklager tilspisset situasjon

Den norske ambassadøren i Saudi-Arabia, Jan Bugge-Mahrt, tilbakeviser at han har beklaget trykkingen av Muhammed-tegningene i Norge. Ambassadøren har kun beklaget den tilspissede situasjonen.