Rederiskattens plage

Rederiskatten vil plage norsk offentlighet i mange år. Finanskomiteens behandling har ikke avklart saken. Det betyr at striden om Grunnloven fortsetter.