Vil samle Sjøforsvaret i Bergen

Forsvarssjef Sverre Diesen foreslår store endringer i Forsvaret.