Flest utlendinger på krisesentre

Kvinner av utenlandsk opprinnelse på flukt fra voldelige menn utgjør halvparten av alle som tar opphold i de trønderske krisesentrene. I Oslo er ni av ti kvinner fra utlandet.