Dyrevernaksjonister blir ikke tatt

Mer enn 50 militante dyrevernaksjoner er gjennomført i Norge de siste ti årene uten at de skyldige er tatt.