- Vi burde brukt geolog

Entreprenør Oddgeir Svinø var med å utarbeide sikkerhetsvurderingen av fjellveggen i Fjelltunvegen.