Omstridt London-bomring utvidet

Bomringen rundt Londons sentrum utvides og omfatter nå et omtrent dobbelt så stort område som før.