Framlegg frå PST-sjefen haustar storm

PST-sjef Jørn Holme haustar storm for framlegget om å innføre ei heilt hemmeleghalden behandling i visse utlendingssaker.