Stortinget kan ikkje oppløysast

Noreg blir framleis det einaste landet i Europa som ikkje vil få høve til å oppløyse parlamentet.