Strenge straffer i Munch-saken

Munch-ranerne Petter Tharaldsen og Stian Skjold fikk i Borgarting lagmannsrett mandag dommer på ni og et halvt og fem og et halvt års fengsel. Organisatoren Bjørn Hoen ble dømt til ni års fengsel.