Regjeringen vil stoppe asylsøkerne

Regjeringen frykter at det skal komme dobbelt så mange asylsøkere som forventet til landet, og setter nå i verk tiltak for å begrense tilstrømningen.