Entydig konklusjon om Ramin-Osmundsens habilitet

Justisdepartementets lovavdeling trekker en klar og entydig konklusjon om at statsråd Manuela Ramin-Osmundsen (Ap) «ikke var inhabil til å behandle saken om tilsetting av nytt barneombud».