KrF: – Vi må bevilge mer til klimaforskning

Vi må øke bevilgningene til klimaforskning, slik at vi kan tilpasse oss klimaendringene, mener KrF.