85 prosent tok abort etter melding om Downs

Tall fra medisinsk fødselsregister viser at nesten alle som vet at fosteret de bærer på har Downs syndrom, velger å ta abort.