Norge, søppelhuers fødeland

Vi kaster mer enn dobbelt så mye elektronikk som vi gjorde for fem år siden. Nå dukker også flatskjermene opp på skrothaugen