Elendige salgstall for Dagbladet

Dagbladets opplag faller og faller og faller. På de dårligste dagene har salget vært under 70.000, skriver Klasskampen.