«Uriktig notat» bør granskes

Gerd-Liv Valla gir et uriktig bilde av kontakten mellom LO og Ingunn Yssen, hevder Yssens advokat Ingeborg Moen Borgerud.