Ingen hjelp til Betew

Lagdommer Daniel Lunde understreket i sin rettsbelæring betydningen av DNA-bevis, særlig mot Metkel Betew.