Mange flere må gi DNA

Alle som dømmes til mer enn 60 dager fengsel tvinges nå til å gi DNA til politiet. Det vil løse mange uoppklarte forbrytelser, spår Kripos.