Seks måneders fengsel etter lekestativulykke

Produsenten og leverandøren av lekestativet som brøt sammen slik at ei tolv år gammel jente døde i Bodø i 2003, er i Høyesterett dømt til seks måneders fengsel hver.