Uendret rente fra Norges Bank

Styringsrenten blir fortsatt 2,25 prosent. Norges Bank holder renten uendret på 2,25 prosent.