Rød Ungdom samler inn penger til PFLP

Rød Ungdom samlet på sin sommerleir inn penger til den palestinske motstandsgruppen PFLP, en organisasjon som står oppført på terrorlistene til både USA og EU.