Slik gikk det med Frps stridssaker

Frp vil forby rituell omskjæring, avviser surrogati og vil ha kommunesammenslåinger med tvang.

Publisert Publisert

KAMP: Nestleder Per Sandberg har ledet programarbeidet til Frp. Han og partileder Siv Jensen må erkjenne at landsmøtet så bort fra flertallsinnstillingen i flere saker. Foto: Terje Pedersen / Scanpix

iconDenne artikkelen er over to år gammel

I flere saker hadde ikke landsstyret i Frp klart å bli enige i sin innstilling til landsmøtet om nytt partiprogram for de neste fire årene. Dissenssakene ble avgjort lørdag ettermiddag.

Slik gikk det:

Dobbelt statsborgerskap

Mindretallet ønsket at landsmøtet skule vedta at Frp skal tillate dobbelt statsborgerskap. Årsaken er at mange da mener det vil være lettere å sende ut utlendinger som ikle lenger skal få bli i Norge.

Landsmøtet støttet mindretallet og Frp vil dermed tillate dobbelt statsborgerskap.

Les også

Frp stuper på ny måling

Kommunesammenslåing

Flertallet i landsstyret ville ha inn en formulering om at Stortinget må «vedta en moderne og hensiktsmessig kommunestruktur som ivaretar god tjenesteyting og effektiv bruk av ressursene». Mindretallet ønsket at dette skulle erstattes med at «kommunesammenslåing skal skje frivillig».

Landsmøtet avviste forslaget om at kommunesammenslåinger skal skje frivillig.

Pant på flasker

Mindretallet vill slå fast at «økt pant på panteflasker og bokser vil
kunne føre til økt gjenbruk». Det avviste landsmøtet.

Nedleggelse av POD

Frp liker å se på seg selv som lov og orden-partiet. Også i det nye programmet er det brukt mye plass på politi, men på ett punkt var det dissens om fremtiden for Politi-Norge. Mindretallet ville ha følgende inn i programmet:

«Som en konsekvens av mer robuste politidistrikter mener vi at POD kan legges ned. Det skal skje ved at oppgaver og ressurser gradvis flyttes til politidistriktene.» I et kulepunkt ville de ha inn at Politidirektoratet skal legges ned.

Landsmøtet besluttet å beholde POD, med to stemmers overvekt.

Les også

Frp vil kun gi midlertidig opphold til flyktninger

Datalagring

Personvern har historisk vært viktig for Frp. På landsmøtet kolliderte personvernhensyn med kriminalitetsbekjempelse. Flertallet i landsstyret foreslo følgende:

«Da internettleverandørene «roterer» tildelingen av IP-adresser, blir det ofte
umulig å sikre bevis i alvorlige straffesaker. Fremskrittspartiet ser det derfor nødvendig å pålegge internettleverandører en minimumstid for lagring av IP-adresser.»

Landsstyrets mindretall ønsker å ta ut dette og følgende kulepunkt:

  • Innføre minimum 6 måneders lagringstid for internettleverandørenes tildeling av IP-adresser.

Landsmøtet vedtok å prioritere kriminalitetsbekjempelsen og innføre minimum seks måneders lagring av IP-adresser.

Omskjæring av guttebarn

Flertallet i landsstyret ønsket å vedta forbud mot rituell omskjæring av guttebarn. Det ville ikke landsstyrets mindretall, særlig av hensyn til jødiske tradisjoner.

Redaksjonskomiteen på landsmøtet arbeidet med saken gjennom lørdagen og la frem et enstemmig kompromissforslag. Det lød:

«Rituell omskjæring er ingen offentlig oppgave. Slike inngrep må av hensyn til barna foregå innenfor forsvarlige rammer. Frp vil derfor at all offentlig dekning av slike inngrep fjernes.»

Landsmøtet sa nei takk til kompromissforslaget fra redaksjonskomiteen. Dermed vedtok landsmøtet å forby rituell omskjæring av guttebarn.

Surrogati

Landsstyrets mindretall vil slå fast at «Frp vil åpne for surrogati». Det avviste landsmøtet og Frp åpner derfor ikke for surrogati.

Publisert