Regjeringen har i årets statsbudsjett satt av 30 millioner kroner til prosjektet, som er et offentlig-privat samarbeid. En av de første oppgavene til styret i Talent Norge AS vil være å få i stand forpliktende privat medfinansiering, går det frem av en pressemelding fra Kulturdepartementet.

— Dette er et spennende og nyskapende prosjekt. Styrets hovedoppdrag blir å jobbe med å få privat kapital inn i satsingen og å samarbeide med kulturinstitusjonene for å bidra til at de får fram de aller beste talentene, sier Bernander.

Kvalitet

Målgruppen for Talent Norge er ifølge Kulturdepartementet talenter med anlegg for en langsiktig kunst- eller kulturkarriere på høyt internasjonalt nivå. Målet er å gi et samlet bidrag for å få mer kvalitet i alle sjangre; scenekunst, musikk, visuell kunst, arkitektur.

Widvey har skjelt til suksessen med Olympiatoppen og mener det er erfaringer kunst- og kulturfeltet kan dra nytte av.

— Skal man lykkes, krever det mye og tilpasset øving. Dette er vår oppmuntring til dem som vil satse på sitt spirende talent, sier kulturminister Thorhild Widvey (H).

Foruten Bernander består styret av Cecilie Broch Knudsen, Bentein Baardson, Trond Mohn, Brit K.S. Rugland, Ingrid Røynesdal og Bjørn O. Øiulfstad. Styret ble oppnevnt på et stiftelsesmøtet onsdag av eierne, som foruten staten ved Kulturdepartementet er Sparebankstiftelsen og Cultiva.

- En blindgate

Komponist og leder av samtidsfestivalen Ultima, Lars Petter Hagen, kaller prosjektet en blindgate.

— Talent Norge oppleves som en blindgate for oss. Vi som driver med mer eksperimentelle kunstformer, vil ha lite utbytte av å delta i utviklingsprogrammer som er så nært knyttet til idrettens prestasjonskultur, sier Hagen til Klassekampen.

Han advarer mot sammenligningen med idretten.

— Idrettens målbare prestasjoner har liten overføringsverdi til kunstlivet, hvor kvalitetskriteriene er langt mer komplekse og sammensatte. Jeg vil gå så langt som til å si at alle programmer som handler om å formatere kunstnere, er imot kunstens natur, sier Hagen.