Køprising var et av temaene som svirret i korridorene da fylkesordføreren inviterte stortings— og lokalpolitikere i Hordaland til sitt nyttårsmøte mandag.

BT fortalte samme dag at byrådsleder Martin Smith-Sivertsen, i egenskap av formann i programkomiteen i Bergen Høyre, ønsker at partiet skal gå inn for køprising, det vil si at bompengene skal koste mer i rushtiden enn ellers.

— Bilistene har betalt nok

Stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (Frp) er blant dem som reagerer på Smith-Sivertsens forslag om køprising.

— Det er en dårlig ide, og et nytt ledd i en utvikling der bilistene må betale stadig mer. De har betalt nok, og man bør heller bruke gulrot enn pisk for å få folk til å bruke kollektivtransport, sier Hagesæter.

Frp kan bli det eneste partiet som er imot køprising, og må dermed kanskje sitte i byråd og gjennomføre nok et punkt partiet er sterkt imot. Tidligere har partiet gått på tilsvarende nederlag når det gjelder bompenger, som ble fordoblet i 2013, og eiendomsskatt, som ble gjeninnført fra nyttår.

- Må vurdere byråd

Samtidig har partiet hatt svært svake resultater på de siste meningsmålingene. I BTs måling like før jul fikk Frp bare 6,7 prosents oppslutning.

— Det er katastrofale tall. Det er sikkert mange årsaker til dem, men jeg tror det er en viss sammenheng med tapene Frp har hatt politisk, sier han.

— Kan Frp sitte i et byråd som innfører køprising?

— Det vil jeg ikke spekulere i. Men det er klart at det finnes en terskel for når det ikke er hensiktsmessig for Frp å sitte i byråd lenger.

— Hvor mye lavere er den terskelen?

— Det vil jeg ikke si noe om. Men det er klart at slike målinger gir grunn til ettertanke.

- Bedre enn Mæland

Tonen var en helt annen hos KrF-leder Knut Arild Hareide, som benyttet anledninger til å gratulere Smith-Sivertsen med utspillet.

— Jeg sa det til ham at jeg syntes dette var bra. Han fremstår som en fremtidsrettet byrådsleder som tar inn over seg utfordringene i en storby. Det syntes jeg ikke alltid Monica Mæland gjorde.

— Så du liker bedre Smith-Sivertsens Høyre enn Mælands?

— Jeg ser i hvert fall en grønnere profil på Høyre i Bergen nå, enn under tidligere byrådsleder. Og jeg vet jo at dette er noe han har brent for lenge.

— Vil det gjøre det lettere for KrF å samarbeide med Høyre etter valget?

— Det skal ikke jeg uttale meg om.

- ikke dyrere for bilistene

Smith-Sivertsen selv sier at han har fått både positive og negative reaksjoner på utspillet, og understreker at dette er et forslag fra programkomiteen som gjelder neste valgperiode.

— Først må vi se om det blir vedtatt i partiet. Det er ikke sikkert. Så skal vi ha valg, og dersom det blir et ikke-sosialistisk flertall der, må vi sette oss ned for å forhandle om byrådsplattform. Der må alle partier føle at de blir hørt, og køprising er bare en av mange saker, sier han.- Men vil et Høyre-vedtak om køprising gjøre det vanskeligere å samarbeide med Frp og lettere med KrF?

— Min ambisjon er å samarbeide med alle ikke-sosialistiske partier. Husk at det vi foreslår, er tidsdifferensierte bompenger, det vil si at bilistene samlet sett ikke skal betale mer i bompenger. De som må kjøre i rushet må betale noe mer, men får til gjengjeld bedre flyt i trafikken, sier han.

Vil ha lov til å stanse biler

I sin tale til hordalandsbenken på Stortinget, etterlyste byrådslederen flere lovhjemler for å kunne innføre begrensende tiltak for biltrafikken som forurenser.

— Vi trenger lavutslippssoner for å kunne nekte kjøretøy å kjøre inn i sentrum når det er ekstrem luftforurensning. Dette sendte Bergen søknad om i 2008, men vi har fremdeles ikke tillatelse til å gjøre det. Det samme gjelder såkalte miljødifferensierte bompenger, der forurensende kjøretøy betaler mer i bompenger enn andre. Vi sendte søknad for to år siden, men har fremdeles ikke hjemmel, sa han.

Både Hareide og stortingsrepresentant Per Rune Henriksen (Ap) sier at disse lovhjemlene kan være på vei, med den parlamentariske situasjonen som er nå.

— SV og Venstre har levert inn et forslag om å gi kommunene større muligheter til å begrense biltrafikken, og det ser ut til at dette forslaget får flertall i Stortinget. Da får Smith-Sivertsen lovhjemlene han etterlyser, sier Henriksen.

— Det kan bli krevende for eiere av dieselbiler, men vi er nødt til å innføre radikale tiltak når vi vet at luften kan bli farlig i de store byene, sier Hareide.