• BØR ANKE: Frps justispolitiske talsmann Jan Arild Ellingsen vil at politiet skal anke Borgarting lagmannsretts kjennelse som opphevet vedtaket om å flytte Krekar til Kyrksæterøra. FOTO: HÅVARD BJELLAND

- Politiet bør anke

Justispolitisk talsmann i Frp håper politiet prøver Borgarting lagmannsretts kjennelse for Høyesterett.