Flere steder på Vestlandet er skredfaren økt til faregrad 3, som er betydelig. Ifølge skredfareskalaen til Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) betyr dette at at ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem.

Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og holde avstand til utløpsområder.

— Det er kombinasjonen med vind og nedbør som gjør at det blir stor skredfare på Vestlandet. Vinden flytter mye snø inn i leoområdene og det er spesielt i disse områdene man må være forsiktig, sier varslingsleder Solveig Kosberg i NVE.

Betydelig snøskredfare

Sogn, Fjordane, Voss, Røldal og Hallingskarvet er alle merket med faregrad 3. NVE anbefaler folk i disse områdene å unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

— Det er mest omfattende i Sogn. Der har du flere svake lag i flere forskjellige himmelretninger og det blir derfor mer krevende å velge en trygg tur her, sier Kosberg.

— Når det ligger på betydelig er det en krevende situasjon og det betyr at for å kunne bevege seg i bratt terreng må man ha mye kunnskap. Det kan være smart å heller velge turer som er slakere. Det er mange fine skiturer også under 30 grader, som er grensen for at det kan gå skred.

Soter deler av vestlandet og noen omrdåer i nordnorge av hengig av kombinasjon av løsnø, vind og stabilitet i det gamle snødekket spiller også inn.

Skredfare i nord

Skredfaren øker til faregrad 3 - betydelig - i Lyngen, Kåfjord og Tamokdalen. Det er lenge siden skredfaren har vært så høy i Nord-Norge, ifølge NVE.

— Mer vind vil flytte på snøen og legge den i lesider. Det gir økt skredfare, sier varslingsleder Odd-Arne Mikkelsen i NVE.

Også i Sør-Norge har skredfaren økt til betydelig flere steder fredag på grunn av et lavtrykk som treffer kysten og fører til kraftig sørøstlig vind i store deler av høyfjellet.

Vinden kommer til å flytte på mye løssnø i nord- og nordvestvendte fjellsider, noe som øker faren for at en enkelt skiløper utløser skred.

— Det gjelder å unngå fjellsider der vinden legger fra seg snø. Snøen behøver tid for å stabiliseres, advarer Mikkelsen.

På Nordvestlandet er det mye mindre løssnø i terrenget, og her er skredfaren fortsatt moderat.

- Viktig å følge med

Varslingsleder Solveig Kosberg anbefaler alle å følge med på varsom.no fremover.

— Det blir svært viktig å følge med på varslet og det blir lagt ut nye varlser hver ettermiddag, sier hun.

— Planlegg skiturene etter forhold og kunnskapsnivå.