• SKADER: Knuste og ødelagte båter etter en orkan som rammet øystaten Grenada. Landet er blant lavtliggende stater som vil bli hardt rammet av klimaendringene i form av stigende vannstand i verdenshavene. ARKIVFOTO: AP

Øystat vil gå foran i klimakampen

Grenada vil gå foran med et godt eksempel og skjærer ned på CO2-utslipp, selv om landet ikke er forpliktet til det.