• Det nytter ikke å sjekke om de har kjettinger, når sjåførene ikke vet hvordan de brukes. Nå vil jeg jobbe for vinterførerkort for sjåfører på norske veier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

— Dette er noe vi må utrede selv. Det finnes ingen land som har det, og våre naboland sliter med andre problemer på veiene. Kanskje får vi bråk med EU, men det kampen er jeg villig til å ta, sier statsråden.

Dødsmaskinene

Samferdselsministeren var i Stortinget torsdag og svarte på en interpellasjon om utenlandske trailere på norske vinterveier. Det ble en et vitnemøte av uvanlig type, der representanter fra flere landsdeler fortalte skrekkhistorier om opplevelser med trailere fra land uten vinter, med sjåfører uten kjennskap til snø og is.

— Vi kan ikke godta at det er flaks som skal redde oss i møte med disse dødsmaskinene sa Kjell-Vidar Juvik (A), som tok opp saken. Han ville vite hva Frp-statsråden vil gjøre for å hindre at tunge kjøretøy utgjør en trafikkrisiko på norske veier.

Vinterførerkort

Et av tiltakene er altså egne krav til kunnskap om vinterveier, kjettinger og hvordan tunge vogntog oppfører seg på glatt og vinterlig føre. Til BT utdyper Solvik-Olsen sine tanker.

— Jeg får inn rapporter fra våre ytre etater som er fortvilet. De kan sjekke dekkene, de kan telle kjettingene, med de har ingen mulighet til å stoppe åpenbart uegnede sjåfører i å ta seg inn i landet, dersom det tekniske er formelt i orden.

- Tenker du deg obligatoriske glattkjøringskurs, som kreves for førerkort i Norge?

— Mer enn det. Vi hører om utenlandske sjåfører som aldri har kjørt på vinterføre, verken med trailer eller liten privatbil, før de kommer til en fjellovergang i Norge. Så står de der på tvers og sperrer, i beste fall. Slik kan vi ikke ha det. Derfor må vi lage et opplegg som viser at de som skal kjøre på norske veier behersker den kunnskapen, sier samferdselsministeren.

Sosial dumping

Politikere fra opposisjonen så problemene mer i en polisk sammenheng. De mente at farlige utenlandske vogntog er et resultat av beinhard konkurranse og sosial dumping i transportbransjen.

Ingrid Heggø (Ap) fortalte om en trailerbrann som oppsto da sjåføren kokte middag på en primus, inne i førerhuset, mens han kjørte. Han hadde verken tid eller råd til å stoppe for å kjøpe seg mat.

Heikki Holmås (SV) spente en enda videre himmel over det hele. Han dro parallellen til flyselskapet Norwegian, som dumper lønninger for å dumpe prisene, og havnemyndigheter i Norge som vil bruke lavtlønte for å losse båtene.

Magne Rommetveit (Ap) sier til bt.no at også norske bedrifter må ta et medansvar, et såkalt solidaritetsansvar, for at de transporterer sine varer med billige utenlandske operatører.

— De må sørge for skikkelige forhold for sjåfører og kjøretøy fra de selskapene de kjøper tjenester fra.