Fra 2012 til 2013 falt salget på DVD-er fra 11,4 millioner til 6,8 millioner. Pilene peker også nedover for Blu-ray Disc med 12,6 prosent fra 2,1 millioner enheter til 1,8 millioner i fjor. Blu-ray økte imidlertid fra 15,4 til 20,9 prosent.

Nedgangen i salget er alt annet enn uventet for bransjen.

— Dette er en ventet nedgang, og vi har nok ikke sett bunnen ennå. Det er gledelig å se at markedsandelen for Blu-ray Disc øker, men den klarer ikke å kompensere for fallet i solgte DVD-er, sier videorådgiver Erik Zmuda i bransjeorganisasjonen Film & Kino i en pressemelding.

Han mener det likevel er fremdeles er plass til et fysisk marked, særlig for spesialbutikkene.

Det fysiske leiemarkedet ut fra butikk fortsatte nedgangen også i 2013 og falt med 20 prosent fra 2012.