Det ble mye støy da det ble kjent at daværende kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) tok telefonisk kontakt med miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) helt på tampen av den rødgrønne regjeringens periode i fjor høst.

Ikke journalført

Samtalen handlet om hvorvidt den nye E 16 gjennom Lærdalsbygda burde gå i tunnel eller i åpent lende. Bråket var trolig en av flere årsaker til at Navarsete trekker seg som leder i Senterpartiet. Nå skriver departementsråden i det som var hennes tidligere departement, at noen slik telefonsamtale ikke er registrert noe sted i departementets journaler. Derimot ble en del andre henvendelser, som e-poster, journalført.

— Det vurderes fra sak til sak om det er grunnlag for å journalføre henvendelser eller innspill i saken, heter det i brevet fra det som nå heter Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

For øvrig skriver departementsråd Eivind Dale at «embetsverket kan forøvrig ikke uttale seg om drøftinger mellom administrasjonen og politisk ledelse eller om den politiske behandlingen under tidligere regjeringer. Dette gjelder også spørsmålet om regjeringsbehandling.«

17,5 måneder

Det var Stortingets kontroll og konstitusjonskomité som henvendte seg til departementet for å få innsyn i saksbehandlingen, for eventuelt å ta saken om i komiteens løpende kontrollarbeid.

I svaret fremgår det at det tok 17,5 måneder fra den første innsigelsen mot veg gjennom dalen, til endelig beslutning ble fattet. På det tidspunktet, 7. oktober, var det klart at en ny regjering ville overta, og at Stoltenberg-regjeringen satt på oppsigelse.

I en slik periode er det ikke vanlig at den utgående regjeringen «fatter endelige beslutninger i viktige og kontroversielle saker», skiver Dale, og siterer et skriv fra Statsministerens kontor.

- Uheldig og alvorlig

— Det er uheldig og alvorlig at samtalen ikke er journalført. Spesielt under slike omstendigheter som det var den gang, at regjeringen sitter på oppsigelse er det viktig at regelverket blir fulgt, sier stortingsrepresentant Erik Skutle (H).

Han sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen, som skal granske hva som skjedde da Lærdal-vedtaket ble tatt.

— Men det er kanskje ikke så enkelt å journalføre alle samtaler kolleger imellom?

— Nei, men regelverket sier at dersom det er en spesifikk henvendelse som gjelder en konkret sak, så skal den journalføres. Det er eneste måten for oss i komiteen og offentligheten å etterprøve prosessen. Nå var det bare tilfeldig at vi fikk vite om Navarsetes henvendelse.

Skutle er også kritisk til at Solhjell valgte å avgjøre striden om E 16 gjennom Lærdal bare dager før han gikk av, til tross for at statsminister Jens Stoltenberg hadde bedt ministrene ikke ta kontroversielle avgjørelser i overgangsperioden.

— Dette var et vedtak som kostet 400 millioner kroner ekstra og gikk imot alle faglige råd. Det var i høyeste grad en kontroversiell avgjørelse, som ble tatt like før regjeringen gikk av etter å ha ligget i departementet i 17 måneder, sier Skutle.

KRITISK: Stortingsrepresentant Erik Skutle (H).