• REKRUTT: En rekrutt til grensevakten fester den såkalte «Vargpatchen» på uniformen etter øvelse Vargflokk, den siste i rekruttperioden. FOTO: Edvin Wiggen Dahl, Forsvaret

Landmaktutredningen: Norge skal satse på langtrekkende våpen og sivile som skal være klare til strid på to dager

Førstegangstjenesten blir lengre, og mange som er ferdig, må inn igjen tre uker i året. Det kan bli resultatet dersom utkastet til Landmaktutredningen blir stående.