Vil skjerpe kontrollen av medisinsk utstyr

Helseministeren vil onsdag foreslå bedre rutiner for godkjennelse av medisinsk utstyr og bedre tilsyn med produksjonen.