Viksveen tapte i Høyesterett

Spionsiktede Stein Viksveen tapte kampen for å hindre rettslige avhør av 14 tyske vitner. Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste Viksveens kjæremål, og allerede mandag starter avhørene.