Greier ikkje å oppfylle ferjekrav

Vegdirektoratet trur ikkje det er mogleg å møte kravet i lova om 19 tryggare ferjesamband i år.