Jusekspertar støttar rasismetiltale

Norsk jusekspertise stiller seg bak rasismetiltalen i Beheim Karlsen-saka. - Heilt legitimt, meiner landets fremste ekspertar på strafferett. Dei trur saka kjem til å ende i Høgsterett.