Ingen ny trusselsituasjon for Norge

Utenriksminister Thorbjørn Jagland mener at det ikke er skjedd endringer i det internasjonale terrorbildet som tilsier økt trussel mot Norge.