Alu-arbeidere får mer blærekreft

Arbeidere i aluminiumindustrien står i tjærerøyk som tilsvarer 1000 røkte sigaretter per dag. De har dobbel så høy risko for å få blærekreft som befolkningen forøvrig.