Vil gi fradrag på 100.000

Venstreleder Lars Sponheim vil at hver skattyter skal få et bunnfradrag på 100.000 kroner. I tillegg vil han ha lik kapital- og personskatt på 32 prosent.