MS-forbundet krever gratis Viagra-piller

Norges Multiple Sklerose-forbund krever gratis Viagra til MS-pasienter. I dag får pasientene bare refundert utgifter til potenshevende sprøyter.