Sykehusene kan behandle flere

Norske sykehus kan behandle omlag 100.000 flere pasienter hvert år, viser en ny undersøkelse.